2009 m. gruodžio 8 d., antradienis

Švč.Panelės Nekaltas Prasidėjimas


Kiek daug Dievo Motinos švenčių tikriausiai yra pastebėjęs ne vienas. Jos dažniausiai patvirtintos Popiežiaus ir yra švenčiamos visuotinėje Baknyčioje. Tarp šių švenčių šviečia pagrindinės: Jos Nekaltas Prasidėjimas, Jos Gimimas, Jos į dangų Paėmimas. Yra ir daugybė kitų, mažesbių Marijos švenčių, dažniausiai pavadintų Marijos titulais. Pvz.: Ligonių Sveikata, Nuliūdusiųjų Paguoda,Gailestingumo Motina ir t.t.
Šiandien minima šventė yra pati didžiausia Dievo Motinos šventė advento metu. Ji muums parodo, kad Marija nėra šeip kažkokia moteris, kaip visos. Ne. Ji buvo pati skaisčiausia visomis prasmėmis. Gimtos nuodėmės nepaliesta, ji, pagimdė Amžnąją Šviesą. Nėra nei vieno šventojo, kuris taip arti stovėtų šalia Dievo kaip Marija. Ji yra VISŲ Dievo malonių tarpininkė.
Pasirodžiusi Lurde Skaisčiausioji Karalienė pasakė savo Vardą. " Aš esu Nekaltas Prasidėjimas". Šią šventę patvirtinęs Popiežius Pijaus IX 1854 m. gruodžio 8 dieną paskelbė, kad Mergelė Marija nuo pat jos pradėjimo akimirkos buvo apsaugota nuo pirmapradės kaltės, Bažnyčios istorijoje turi giliausias šaknis. Ši šventė yra privaloma visuotinėje Bažnyčioje. Ši Dievo Motinos šventė yra dogma.
Šlovinkit angelai ir visa žeme Tą, kuri Nekalta gimė ir nekaltą pagimdė mums Išganymą.
Šlovingoji nepalytėtoji Mergele Marija, melski už mus!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą