2009 m. gruodžio 4 d., penktadienis

Pažaislio Švč.Panelė


Pažaislio vienuolynas, nuo senų laikų garsėjo stebuklinguoju Gražiosios Meilės Motinos paveikslu, dar vadinamu Kamalduliu Dievo Motina. Jį bažnyčios fundatoriui Kristupui Zigmantui Pacui padovanojo Aleksandras VII 1661 metais.Pagal pirminį sumanymą jis buvo pakabintas vienuokių choro altoriuje, o dabar kabo didžiąjame altoriuje. Tai nežinomo flamandų dailininko XVII a. I pusėje nutapytame ovalios formos paveiksle Marija vaizduojama sėdinti ir ant kelių laikanti Kūdikį. Veidai itin švelnių bruožų, ir gana žaismingi. Marijos ir Kūdikėlio skulptūros apjuostos spalvingu vešlių gėlių vainiku. Tad kūrinio ikonografija sujungia kelis Švč.Panelės vaizdavimo tipus - modifikuotą bizantiškąją Meilingąją Motiną ir Mariją gėlių vainike.Kamalduliai šį paveikslą itin gerbė, ir tikinčiųjų jis buvo labai pamėgtas. Ne tik kamalduliai, bet ir vėliau čia gyvenę stačiatikių vienuoliai liepos 2 d. stebuklingąjį paveikslą nešdavo iškilmingoje procesijoje aplink bažnyčią ir vienuolyną. Pirmojo pasaulinio karo metais, traukdamiesi iš Pažaislio, jie išsigabeno paveikslą į Rusiją. Tik 1928 m. atgautoji Kamaldulių Dievo Motina grįžo į Pažaislį seserų kazimieriečių globon. 1950 metais, vienuolynui einant iš rankų į rankas, paveikslas buvo perkeltas į Kauno arkikatedrą baziliką. 2000aisiais, lydimas gausios maldininkų procesijos, jis iškilmingai grąžintas į Pažaisį. Prie paveikslo žmonės važiuoja iš viso KAuno ir apylinkių, be to, jis žinomas ir stačiatikių tarpe. Yra tikima, kad paveikslas gydo įvairiausias priklausomybes, be to, nuo jo eina ypatinga ramybė.
Pažaislio Karaliene, melski už mus!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą