2011 m. lapkričio 3 d., ketvirtadienis

Tytuvėnų Dievo Motina

Tytuvėnų miestelyje, švč.M.Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje yra malonėmis garsus Švč.Dievo Motinos paveikslas. Jis nutapytas nežinomo dailininko 1620-1629 m.Dovanotas Tytuvėnų bažnyčiai Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus. Švenčiausiosios Mergelės Marijos atvaizdas yra bizantiškos kilmės Hodegetrijos ikonografinio tipo. Marija pavaizduota stovinti ir rankos gestu nukreipianti dėmesį į Kūdikėlį Jėzų, kuris sėdi jai ant rankos. Jėzus dešine ranka laimina, o kairėje laiko knygą. Marijos ir Jėzaus galvos vainikuotos karūnomis.Paveikslas nutapytas ant 2 cm storio ąžuolinės lentos. Auksuotas paveikslo fonas išraižytas augaliniu ornamentu. Paveikslą dengia XVII a. pradžios sidabro aptaisai, kalstyti augaliniais ornamentais, bei paauksuoto metalo karūnos. Virš Dievo Motinos ir Jėzaus galvų puslankiu pritvirtinta dešimt žvaigždučių. Kadaise ant paveikslo fono buvo votų. Deja, daug jų amžiams bėgant buvo naudota liturginiams indams ir paveikslo aptaisams restauruoti.
Šį paveikslą tikrai verta aplankyti! :)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą