2010 m. vasario 21 d., sekmadienis


Vilniaus Šv.Petro ir Pauliaus bažnyčioje yra maloningas, šiai šventovei svarbus paveikslas. Švenčiausios Mergelės Marijos Maloningosios altorius su stebuklinguoju paveikslu , įrengtas transepto kairėje pusėje. Altorinis stebuklingasis paveikslas, dovanotas Vilniaus vyskupo Jurgio Tiškevičiaus 1647 m., perkeltas iš senesnės bažnyčios. Paveiksą iš Italijos parvežė pats vyskupas Tiškevičius apie 1639-1641 m. Pagal vyskupo užsakymą paveikslas buvo nutapytas sekant Faenzos miesto Marijos atvaizdu , kuris labai išgarsėjo karo metais. Maloningoji Dievo Motina vaizduojama stovinti ant pusmėnulio, su karūna, apgaubta ovalaus žvaigždžių nimbo. Švenčiausioji Mergelė Marija ištiestomis rankomis sulaiko maro strėles. Marijos atvaizdas dengtas auksuoto sidabro aptaisais.
Stebuklingoji Marija Maloningoji Vilniuje, melski už mus!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą