2009 m. lapkričio 30 d., pirmadienis


Su šiuo pirmuoju advento sekmadieniu uždegama pirmoji žvakė. Bažnyčiose pasirodo bene svarbiausias Kūčių valgis - kalėdaitis, dar liaudiškai vadinamas plotkele. Ji simbolizuoja šeimos, ar bendruomenės bendrumą, ir meilę , kurią Jėzus mums duoda per duoną. Laužydami šią trapią kvietinių miltų plotkelę palinkime meilės, Dievo palaimos, ir stiprybės. O taip pat paliekame kalėdaičių tiems, kurie negali jo su mumis laužyti, bet šią dieną yra šalia mūsų - mirusiems. Nuo seniausių laikų žmonės tikėjo, kad mieusieji išleidžiami iš skaistyklos per didžiąsias šventes, tame tarpe ir Kūčias.


Adventas trunka keturias savaites. Jis skirtas susikaupimui, todėl draudžiama dalyvauti pasilinksminimuose, visokiuose nerimtuose dalykuose. Penktadieniais laikomasi pasninko. Didžiausia šventė advento metu yra Švč Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventė, švenčiama gruodžio 8 dieną.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą